Ders İçerikleri

Ders içeriklerine ulaşmak için ilgili dersin kodunu tıklayınız 
KODU DİLİ DERS ADI
 BYL7003 TR  Balık Sistematiği
 BYL7003   EN   Fish Systematics
 BYL7004 TR   Planktonoloji
 BYL7004  EN   Planctonology 
 BYL7005  TR   Gıda Mikrobiyolojisi
 BYL7005  EN   Food Microbiology 
 BYL7007  TR   Bitki Taksonomisinin Prensipleri
 BYL7007  EN   Principles of Plant Taxonomy 
 BYL7008  TR   Bitki Toplama ve Saklama Yöntemleri
 BYL7008  EN   Plant Collection and Storage Methods 
 BYL7009  TR   Balık Fizyolojisi 
 BYL7009  EN   Fish Physiology 
 BYL7010  TR   Gıda Muhafaza Yöntemleri 
 BYL7010  EN   Food Preservation Methods 
 BYL7011  TR   Hava Kalitesi ve Biyoizleme
 BYL7011  EN   Air Quality and Biomonitoring 
 BYL7012  TR   Likenolojide Mikrokimyasal Yöntemler
 BYL7012  EN   Microchemical Methods in Lichenology 
 BYL7013 TR  Kromozom Biyolojisi Analizi
 BYL7013 EN  Chromosome Biology and Analysis
 BYL7014 TR Programlı Hücre Ölümü Analizi
 BYL7014 EN Programmed Cell Death and Analysis
 BYL7020  TR   İmmobilize Enzimler ve Biyosensör Teknolojisi
 BYL7020  EN   /////// 
 BYL7029  TR   Liken Biyolojisi
 BYL7029  EN   Lichen Biology 
 BYL7030  TR   Likenolojide Tayin ve İnceleme Yöntemleri
 BYL7030  EN   Identification and Investigation Methods in Lichenology 
 BYL7031  TR   Mikroorganizma Genetiği
 BYL7031  EN   Genetic of Microorganisms 
 BYL7032  TR   Mikrobiyal Ekoloji
 BYL7032  EN   Microbial Ecology 
 BYL7033 TR  Mikoloji
 BYL7033 EN  Mycology 
 BYL7034 TR  Mikrobiyal Genomik ve Biyoteknoloji
 BYL7034 EN  Microbial Genomics and Biotechnology 
 BYL7035 TR  Bakteriyoloji
 BYL7035 EN  Bacteriology 
 BYL7036 TR  Mikrobiyolojide Klasik Tanımlama Yöntemleri
 BYL7036 EN  Conventional Identification Methods in Microbiology 
 BYL7037 TR  Sterilizasyon Yöntemleri
 BYL7037 EN  Methods of Sterilization 
 BYL7038 TR  Actinomycetes
 BYL7038 EN  Actinomycetes 
 BYL7039 TR  Biyomolekülleri Ayrımlama ve Saflaştırma Teknikleri
 BYL7039 EN   Separation and Purification Techniques of Biomolecules 
 BYL7040 TR   Su Kalitesi ve Sucul Organizmalar
 BYL7040 EN   Water Quality and Aquatic Organisms 
 BYL7041 TR   Kanserin Moleküler Biyolojisi
 BYL7041 EN   Molecular Biology of Cancer 
 BYL7047 TR  Balık Bitolojisi ve Araştırma Yöntemleri
 BYL7047 EN  Fish Biology and Research Techniques
 BYL7048 TR  Limnoloji
 BYL7048 EN  Limnology
 BYL7049 TR   Çevre Toksikolojisi
 BYL7049

EN 

 Environmental Toxicology 
 BYL7050

TR 

 Moleküler Hücre Biyolojisi
 BYL7050 EN   Molecular Cell Biology 
 BYL7052 TR  Elektron mikroskopisi Teknikleri
 BYL7052 EN  Electron Microscopy Techniques
 BYL7060 TR  Bitki Büyüme Düzenleyicileri
 BYL7060 EN  Plant Growth Regulators
 BYL7063 TR   Yapısal Biyoinformatik
 BYL7063 EN   Structural Bioinformatics 
 BYL7064 TR   Proteinlerin Yapısal Biyolojisi
 BYL7064 EN   Structural Biology of Proteins 
 BYL8004 TR   Metabolomikte Güncel Konular
 BYL8004 EN   Current Topics in Metabolomics 
 BYL8005 TR  Bitki Biyolojisinde Özel Konular
 BYL8005 EN  Special Topics in Plant Biology
 BYL8006 TR   Deniz Biyolojisi Araştırma Yöntemleri
 BYL8006 EN   Research Methods in Marine Biology 
 BYL8007 TR   Bakteri Metabolizması
 BYL8007 EN   Metabolism of Bacteria 
 BYL8008 TR  Hücre Biyolojisinde Özel Konular
 BYL8008 EN  Special Topics in Cell Biology
 BYL8012 TR   Moleküler Ekoloji
 BYL8012 EN   ////// 
 BYL8013 TR   Viroloji
 BYL8013 EN   Virology 
 BYL8015 TR  Fungal Büyüme İçin Fiziksel Çevre Koşulları
 BYL8015 EN   The Physical Environment for Fungal Growth 
 BYL8016 TR   Virus Konukçu İlişkisi
 BYL8016 EN   Virus Host Relationship 
 BYL8017 TR  Histolojik Metodlar
 BYL8017 EN  Histological Methods
 BYL8018 TR   Fungal Büyüme için Kimyasal Çevre Koşulları
 BYL8018 EN   The Chemical Environment for Fungal Growth 
 BYL8019 TR   Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji - I
 BYL8019 EN   Genetic Engineering and Biotechnology - I 
 BYL8020 TR   Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler
 BYL8020 EN   Molecular Techniques in Microbiology 
 BYL8023 TR  Akuatik Toksikoloji
 BYL8023 EN  Aquatic Toxicology
 BYL8026 TR   Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji - II
 BYL8026 EN   Genetic Engineering and Biotechnology - II 
 BYL8030 TR  Moleküler Toksikoloji
 BYL8030 EN  Molecular Toxicology
 BYL8035 TR   Farmakogenetik
 BYL8035 EN   Pharmacogenetics 
 BYL8047 TR   Deniz ekolojisi 
 BYL8047 EN   Marine Ecology 
     

 

 

 


Web Sorumlusu: Ahmet YILMAZ                                                                                                                Sayfa İçerik Sorumlusu: Ahmet YILMAZBu sayfa Biology tarafından en son 29.03.2019 18:48:03 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM