Kitaplar

Bölümümüz öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının yazdığı, bölüm yazarak katkıda bulunduğu, çevirisini veya editörlüğünü yaptığı kitapları bu sayfada bulabilirsiniz.


 

Hücre Biyolojisi
Prof. Dr. Meral ÜNAL
ISBN 975-400-349-9
Marmara Üniversitesi Yayınevi 2012 (1. Basım)
Marmara Üniversitesi Yayınları 801

Hücre Biyolojisi kitabı Biyoloji Eğitimi alan öğrenciler için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Bir dönemde okutulacak şekilde konuların kısa ve öz tutulmasına, sade ve anlaşılır bir dille yazılmasına gayret edilmiştir. Biyoloji Bölümü programındaki bir çok dersin temelini oluşturacak olan bu ders kitabında, yapılar ve olaylar şekiller ile daha anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır. Bazı terimlerin Türkçe karşılığının bulunmasında zorluklar yaşanmış ve yabancı dildeki asılları kullanılmıştır. Bu kitap "öğrencilere canlıların temel taşı" olan hücreyi tanıtabilir ve onları araştırmaya yönlendirir ise amacımıza ulaşmış olacağız.

Bitki Embriyolojisi
Prof. Dr. Meral Ünal
2011 (5. Baskı) Nobel Yayınevi
ISBN 978-605-133-081-5 

“Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi” kitabı, üniversitelerin Biyoloji Bölümlerinde okutulan Bitki Embriyolojisi dersi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu konuda yayımlanan tek Türkçe kitaptır. Basit bir dil ile yazılarak ve konu ile ilgili bol çizim ve fotoğraflar konarak kolay anlaşılır olması amaçlanmıştır. Hem klasik hem de son gelişmeleri içerdiğinden konu ile ilgili araştırma yapanların da yararlanabileceği ümit edilmektedir.

Bitki Embriyolojisi Laboratuvarı
Prof. Dr. Meral Ünal
2008 (1. Baskı) Nobel Yayınevi
ISBN 378-605-395-140-7

“Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi Laboratuvarı” kitabı üniversitelerin biyoloji bölümlerinde okutulan “bitki Embriyolojisi” dersinin içeriğine paralel olarak hazırlanmıştır. Kitapta kolay bulunacak materyaller seçilmeye ve öğrenci merkezli programlar hazırlamaya özen göstermiştir. Programda çiçekli bir bitkinin eşey devrinde meydana gelen olaylar ve yapılar incelenmektedir.

 

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
Prof. Dr. Meral Ünal, Arş. Gör. Dr. Filiz Vardar, Arş. Gör. Dr. Işıl İsmailoğlu
2011 (2. baskı) Nobel Yayınevi
ISBN 978-605-133-072-3

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı" kitabı 2. sınıfta okutulan Hücre Biyolojisi (Sitoloji) dersinin laboratuvar çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Kolay bulunan materyaller ve uygulanması kolay yöntemler seçilmiştir. Öğrencinin aktif olduğu hem klasik hem de modern programlar hazırlanmış ve her laboratuvar sonuna öğrencinin kendini sınayabileceği çalışma soruları verilmiştir.

Şile'nin Doğal Bitkileri
Prof. Dr. Neriman Özhatay, Prof. Dr. Engin Özhatay, Adil Önder Erdem
2010, Işık Üniversitesi Yayınları
ISBN 978-975-6494-02-8

Şile'nin Doğal Bitkileri kitabında İstanbul'un üçüncü büyük ilçesi olan Şile'nin doğal bitki çeşitliliği tanıtılmaktadır. İlçede bugünkü bilgilerimize göre 800 kadar doğal çiçekli bitki ve eğrelti çeşidi yetişmektedir. Amacı bu zenginliği tanıtmak ve önemini okuyuculara anlatarak farkındalık yaratmak olan bu kitabın amacına ulaşması için 30 yılı aşkın İstanbul florası üzerinde araştırma yapan yazarlar (N. ve E. Özhatay) ile 10 yıldır İstanbul çiçeklerini fotoğraflayan doğa fotoğraf sanatçısı (A.Ö. Erdem) güç birliği yapmıştır. 

Fungal (Mantari) Büyüme İçin Kimyasal ve Fiziksel Çevre Koşulları
Doç. Dr. Günay Çolakoğlu
Marmara Üniversitesi Yayın No. 613 / Fen Edebiyat Fakültesi Yayın No. 36
2001, Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Birimi, İstanbul, Türkiye
ISBN 975-400-159-6 

‘‘Fungal (Mantari) Büyüme İçin Kimyasal ve Fiziksel Çevre Koşulları’’ adlı kitapta mantarların fizyolojik özellikleri ve bu özelliklerinden dolayı gösterdikleri durumları örneklerle izah edilmektedir. Ayrıca kitapta adı geçen mantarlar cins ve tür seviyesinde şekilleri ile geniş literatür bilgisine yer verilmiştir.

Tohumsuz Bitkiler Sistematiği (Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Lichenes)
Doç. Dr. Günay Çolakoğlu
Marmara Üniversitesi Yayın No. 648 / Fen Edebiyat Fakültesi Yayın No. 37
1999, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Matbaa Birimi, İstanbul, Türkiye
ISBN 975-400-200-2 

‘‘Tohumsuz Bitkiler Sistematiği (Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Lichenes)’’ adlı kitap Thallophyta Altâlemi içinde yer alan Bacteriophyta (Viruslar, Riketsiyalar, Bakteriler), Cyanophyta (Maviyeşil algler), Phycophyta (Gerçek algler), Mycophyta (Funguslar) ve Lichenes (Likenler) Bölümlerini kapsamaktadır. Kitaptaki konuların kolayca anlaşılması açısından cins ve tür seviyelerinde bol miktarda şekillere ve geniş literatür bilgisine yer verilmiştir.

 

 

Crop Production for Agricultural Improvement
Agrobacterium tumefaciens and Its Use in Plant Biotechnology, (Pages: 317-361).
Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
M. Ashraf et al. (Eds.), Springer Science + Business Media Dordrech
ISBN 978-94-007-4116-4 

For years, isolation of foreign genes from one plant and transferring them to another and then observing effects of new genes in transferred plants has only been a dream for a plant biologist. Today, many commercially important species are routinely transformed by different biotechnological methods. Methods available for plant transformation are arranged in three main groups: using biological vectors (virus- or bacteria -mediated transformation), direct DNA transfer techniques (chemical-, electrical-, or laser-induced permeability of protoplasts or cells) and non-biological vector systems (microprojectiles, microinjection or liposome fusion). Today in many countries a number of transgenic important crops such as soybean, maize, cotton, canola, sugarbeet, sugarcane and alfalfa are available and the mostly preferred method is Agrobacterium -mediated transformation. In this chapter, some information about this important bacterium and mechanisms of Agrobacterium -mediated gene transfer are presented.

Crop Improvement
Agrobacterium rhizogenes-Mediated Transformation and Its Biotechnological Applications in Crops, (Pages: 1-48).
Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
K. Rehman Hakeem et al. (Eds.), Springer Science + Business Media,LLC 2013
ISBN 978-1-4614-7027-4 

The history of Agrobacterium-related plant biotechnology goes back for more than three decades with the discovery of molecular mechanisms of crown gall disease in plants. After 1980s, gene technologies began developing rapidly and today, related with the improved gene transfer methods, plant biotechnology has become one of the most important branches in science. Till now, the most important genes related with agricultural affairs have been utilized for cloning of plants with the deployment of different techniques used in genetic engineering. Especially, Agrobacterium tumefaciens was used extensively for transferring desired genetic materials to plants rapidly and effectively by researchers to create transgenic plants. Recognition of the biology of Agrobacterium species and newly developed applications of their T-DNA systems has been a great step in plant biotechnology.  

Soil Remediation and Plants
Plant-Microbe interactions in Phytoremediation (Pages 255-272)
Ibrahim İlker Özyiğit, İlhan Doğan
K. Rehman Hakeem et. al. (Eds.) Academic Press, Elsevier, 2015 
ISBN: 978-0-12-79937-1 
Our atmosphere, water resources and soil are becoming increasingly contaminated with inorganic and organic compounds as a result of anthropogenic-driven inputs, mainly from industry, mining, motorized traffic, agriculture, logging, and military actions. Alleviation and prevention of environmental pollution can be achieved by utilization of plants and their associated microbes. Recent advances in plant–microbe interactions research revealed that plants are able to shape their rhizosphere microbiome through active secretion of substrates that are known to vary between plant species. Soil-borne microorganisms such as actinobacteria, algae, protozoa and different types of bacteria having different capabilities of functional activities can vary extensively in soils and occur in associations in the rhizosphere of plants. Microbial associations are known to affect mobility and availability of substances to the plant through release of chelating agents, acidification, phosphate solubilization and redox changes and exudates derived from the plant can help to stimulate the survival and action of these microorganisms. A broad knowledge about the mechanisms in plants for the uptake, translocation, storage, and detoxification of contaminants, and interactions between plants and microorganisms are crutical in developing technologies and better management practices for environmental cleanup. A comprehensive understanding of interactions between plants and rhizospheric microorganisms in the rhizosphere and plant based processes will provide new opportunities to develop more efficient plants and better management practices for removal of contaminants. This chapter reviews plant-microbe interactions in phytoremediation with particular reference to the microbial dynamics in the rhizosphere of plants growing on contaminated soils.

 

CLIMATE CHANGE IMPACTS ON HIGH ALTITUDE ECOSYSTEMS
Editors: Öztürk, M., Hakeem, K.R., Faridah-Hanum, I., Efe, R. (Eds.) 
ISBN 978-3-319-12859-7
Springer, 2015
Soil–Plant Interactions in the High-Altitude Ecosystems: A Case Study from Kaz Dağı (Mount Ida), Turkey (Pages 343-360)
Ibrahim Ilker Ozyigit (et al.)

This book covers studies on the systematics of plant taxa and will include general vegetational aspects and ecological characteristics of plant life at altitudes above 1000 m. from different parts of the world. This volume also addresses how upcoming climate change scenarios will impact high altitude plant life. It presents case studies from the most important mountainous areas like the Himalayas, Caucasus and South America covering the countries like Malaysia, Sri Lanka, India, Nepal, Pakistan, Kirghizia, Georgia, Russia,Turkey, Indonesia, Malaysia and  the Americas. The book will serve as an invaluable resource source undergraduates, graduate students, and researchers. 

 

Responses of Organisms to Water Stress
Edited by Sener Akıncı
Publisher: InTech, 2013
ISBN 978-953-51-0933-4, Hard cover, 179 pages

The same amount of water has been present on our planet for about 4 billion years, since shortly after the Earth was formed. Since then it has cycled through evaporation, condensation, precipitation and surface runoff multiple times. Water scarcity as an abiotic factor ranging from moderate to severe stress levels, accompanied by loss of moisture in the soil, is extremely hard for most organisms to cope with, particularly terrestrial plants and their food-chain dependents. Because of the potential for increasing temporary, or posssibly permanent, drought conditions in the future, there is intense focus on improving plant resistance to drought and increasing yield performance in water- limited environments through genotype selection in important crops. This book aims to contribute to understanding of how plants and other organisms respond to water stress conditions, and the various survival strategies adopted under differing moisture levels.

 

Water Stress
Plant Water-Stress Response Mechanisms
Şener Akıncı,* and Dorothy M. Lösel
edited by Ismail Md. Mofizur Rahman and Hiroshi Hasegawa
ISBN 978-953-307-963-9, Published: January 25, 2012

Drought (water stress) is one the major abiotic stress factors that affect all organisms lives including human in terms of health and food. Water absence from the soil solutions affect the natural evaporative cycle between earth and atmosphere that contribute amount of rainfall. Drought occurs when soil moisture level and relative humidity in air is low while temperature is also high. UN reports (2006) [1] estimate that one third of world population has been living in areas where the water sources are poor. Water stress resulting from the withholding of water, also changes the physical environment for plant growth as well as crop physiology [2]. Almost every plant process is affected directly or indirectly by water supply [3]. Plants, as one of basic food sources, either in nature or cultivations, in their growing period, require water or at least moisture for germination. Certainly, most land plants are exposed to short or long term water stress at some times in their life cycle and have tended to develop some adaptive mechanisms for adapting to changing environmental conditions.

 

Gelişim Biyolojisi
Bölüm 1:Gelişim Anatomisi, Dr. Cenk Sesal, Çeviri Ed:Prof. Dr. Melike Erkan, Prof. Dr. Tülay İrez
2013, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.
ISBN: 978-975-420-954-9
Developmental Biology, 9th Edition, Scott F. Gilbert, Sinauer Associates, Inc. ISBN-13: 978-0-87893-384-6 

Biyokimya Soru ve Cevap
Dr. Figen Esin Kayhan
2005, Yüce Reklam/Yayın/Dağıtım A.Ş.
ISBN 975-411-403-X 

Biyokimya; tıp, tarım, gıda, boya, petrol, eczacılık ve sanayinin çeşitli dalları ile bütünleşebilen; canlılıkla ilgili süreçlerin ayırt edici özelliklerini sistematik olarak açıklamaya çalışan disiplinler arası bir bilim dalıdır.  Doğadaki canlılar o denli kusursuzdur ki, teknolojik gelişmelerin bu mükemmelliğe ulaşması imkansızdır. Bir organizmada işleyen biyokimyasal reaksiyonlar şaşmaz bir disiplinle yollarını ve yerlerini bulurlar. Organizmalardaki bu kusursuzluğu sağlayan sistemlerin iyi tanınması ve öğrenilmesi gerekmektedir. Elinizdeki kitap, yaşamı moleküllerle anlatan Biyokimya bilimi ile ilgili pek çok ipucu ve püf noktalarını içermektedir. Ümit ederim ki, bu kitap Biyoloji ve Fen eğitimi yapan tüm öğrenciler için faydalı bir kaynak olsun… 

Yapı Taşlarının Restorasyonu 
(Prof. Dr. Ayşe Gülçin KÜÇÜKKAYA)ÇOBANOĞLU, Gülşah. Bölüm II. II. IV - Pp.87-104.
Özlem Matbaacılık, İstanbul 2014
ISBN: 978-605-64823

 

Kitapta eski eserlerde kullanılan taşların tahrip nedenleri, bozulma şekilleri ve uygulanacak modern restorasyon tekniklerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Biyolojik bozulmanın en önemli şekli olan oyukların oluşumunda, kayaç yüzeyinde gelişen mantarlar, mavi-yeşil yosun (Cyanobacteria), su yosunu (algler) ve likenler gibi organizmaların etkilerinden bahsedilmiştir.


Hücre ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü Yayım tarihi: 07/2014 Yazar: J. M. Lackie
Çevirmen: Doç. Dr. Nagihan Gülsoy, Doç. Dr. Yıldız Aydın, Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu
Yayınevi: Nobel Tip Kitabevi, İstanbul
ISBN: 9786053350613 522 sayfa
Baskı Sayısı: 4  

 EKOTOKSİKOLOJİ’NİN TEMEL İLKELERİ

ISBN: 978-605-355-148-5
Michael C. NEWMAN
Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cafer TURGUT
5. Bölüm Çevirisi: Doç. Dr. Figen Esin KAYHAN
Palme Yayıncılık, Ankara 2013-04-29

Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen yeni bir bilim dalı olan Ekotoksikoloji’nin ülkemizde hak ettiği yeri alması ve bu konuda Türkçe kaynak kitap eksikliğini gidermek amacıyla “Ekotoksikoloji’nin Temel İlkeleri” kitabı kişilerin doğru bilgilere ulaşarak kullanması için İngilizce’den çevrilmiştir. Bu kitap biyoloji, kimya, çevre sağlığı, çevre mühendisliği, veterinerlik, ziraat, su ürünleri ve sağlık bilimleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin yararlanabileceği on dört bölümden oluşmaktadır. Kitapta yer alan bölümlerin farklı üniversite ve disiplinlerdeki değerli araştırmacıların özverili çalışmalarıyla çevrilmiş olması bu bilim alanının gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. 

HUMAN PHYSIOLOGY- İNSAN FİZYOLOJİSİ

Nobel Yayın Dağıtım 1. Baskıdan Çeviri 2010

Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White
ISBN:
Çeviri Editörü: Abdürrahim Aktümsek
Doç. Dr. Z. Ulya Nurullahoğlu 

HAYVAN FİZYOLOJİSİ UYGULAMA KİTABI

ISBN:
Doç. Dr. Ali Ateş, Doç. Dr. Z. Ulya Nurullahoğlu, Ar. Gör. Rahile Öztürk
Selçuk Üniversitesi -2003 

PRATİK BİYOKİMYA

ISBN: 
Prof. Dr. Abdürrahim Aktümsek, Doç. Dr. Z. Ulya Nurullahoğlu
Nobel Yayın Dağıtım 2. Baskı - 2007 

CURRENT PROGRESS IN BIOLOGICAL RESEARCH
ISBN: 978-953-51-1097-2
Editor: Marina Silva-Opps
2013 InTech 
Chapter 14: Callose in Plant Sexual Reproduction 
Meral Ünal, Filiz Vardar, Özlem Aytürk
Callose, which is a 1,3- β- glucan polymer with some 1,6 branches, is involved in diverse biological processes associated with plant development, biotic and abiotic stress responses. Callose plays important roles in the reproductive biology of angiosperms. It appears around microsporocytes and megasporocytes during meiosis. It can be suggested possible that callose is involved in some aspects of meiosis in higher plants. Furthermore it is also involved in plasmodesmata regulation, cell plate formation, in response to multiple biotic and abiotic stresses. Although remarkable progress has been performed, there are still some unexplained cases, such as the biochemical pathway of callose synthesis, functional components of callose synthase complex and signal pathway of callose synthesis. The future perspectives in biochemistry, cell biology, genetics and molecular biology will be helpful improving our knowledge
ZOOLOJİ
ISBN numarası: 978-605-320-489-3
Çeviri Editörü: Prof. Dr. Abdurrahman Aktümsek
Yayınevi ve yayın tarihi: Nobel Akademik Yayıncılık Eylül 2016, 9.basımdan çeviri.
yayın no: 1582
Bölüm adı:10.Bölüm. Tribloblastik, Asölomat Vücut Planı. Doç. Dr. Figen Esin KAYHAN
Özet: Bu bölümde ana filum (Platyhelminthes) ile diğer filumlar arasındaki evrimsel ilişkiler ve zıtlıklar açıklanmıştır. Morfolojik verilere ilaveten, bilateral simetrili hayvanların üç önemli klasını destekleyen rRNA sekansları kullanarak yeni hayvan filogenisi önerilmiştir. 

PHYTOTOXICITY OF NANOPARTICLES
ISBN 978-3-319-76707-9
ISBN 978-3-319-76708-6 (eBook)

Springer International Publishing AG part of Springer Nature, 2018.
Mechanism and Interaction of Nanoparticle-Induced Programmed Cell Death in Plants (Pages: 175-196)
Fatma Yanık, Filiz Vardar
In recent years, nanotechnology has exhibited exponential growth in various sectors to accomplish market commodities with higher prospective applications. The small size particles (nanomaterials) are rapidly being used in manufacturing of products of our daily life such as biosensors, cosmetics, food packaging, imaging, medicines, drug delivery, and aerospace engineering, etc., and these products are coming in the global market approximately at the rate of 3–4 per week. In spite of manifold benefits of the power of nanomaterials, there are open questions about how the small size materials affect the environment and human health, while very few reports are available on the hazards of nanoparticles. Compared to the bulk counterpart, the small size and large specific surface area of nanoparticles endow them with high chemical reactivity and intrinsic toxicity. Such unique physicochemical properties of nanoparticles draw global attention of scientists and environmental watchdogs to study potential risks and adverse effects of nanomaterials in the environment. Nanoparticle toxicity has pronounced effects and consequences not only for plants but also for the ecosystem in which the plants form an integral component. Plants growing in nanomaterial-polluted sites exhibit altered metabolism, growth reduction, lower biomass production, and nanoparticle accumulation, and these functions are of serious human health concern.


 
 
 

 Bu sayfa Biology tarafından en son 12.09.2018 16:42:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM