Moleküler Biyoloji A.B.D.

Prof. Dr. Ahmet ZEHİR’in başkanlığında 1983 yılında kurulmuş olan Anabilim Dalımızda 2 Profesör, 1 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi Biyoloji Bölümünde lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek vermektedirler.

Anabilim Dalımız Lisans programı dahilinde; Biyokimya I, Biyokimya II, Biyokimya Laboratuvarı I,  Biyokimya Laboratuvarı II, Evrim, Genetik I ve Genetik II ders ve uygulamaları, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji I, Moleküler Biyoloji II, Temel İmmünoloji, İnsan Genetiği gibi dersler verilmektedir. Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programları kapsamında ise Protein Analiz Yöntemleri, Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri, Teratoloji I-II, Kanser Biyolojisi, İleri Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyolojide Temel Teknolojiler, Biyolojik Terimler ve Uygulamalı İngilizce I-II, Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Bitki Doku Kültürleri, Moleküler İmmunoloji ve İmmunolojik Yöntemler, Bitki Biyoteknolojisi, Moleküler Hücre Biyolojisi II, İnsan Genetiği, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji I-II, Genetik Markörler ve Analiz Yöntemleri, Doku ve Hücre Kültürü Teknikleri gibi dersler verilmektedir.

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde araştırmaya yönelik Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı ve Moleküler Metabolizma Araştırma Laboratuvarı ve Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarları bulunmaktadır. Moleküler Biyoloji Anabilim dalındaki çalışmaların, uluslararası üst düzey araştırmalara eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Anabilim dalımızda çeşitli kurumlarla işbirliği ile bitki biyoteknolojisi, genetik mühendisliği ve metabolik hastalıklarda gen ekspresyon profilleme, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların farmakogenomik etkileşimlerinin belirlenmesine ait uygulamalar yürütülmektedir. Moleküler Metabolizma Araştırma Laboratuvarında, metabolik hastalıklardan (kardiyovasküler, tip 2 diyabet, hipertansiyon, obezite) sorumlu gen varyasyonlarının belirlenmesi, gen ekspresyon profilleme çalışmaları, farmakogenomik ve nutrigenomik seviyedeki çalışmalar, mikroelisa, adiposit ve hepatositlere ait hücre soylarındaki hücre kültürlerinde ilaç etkilerinin moleküler seviyede belirlenmesi gibi çalışmalar yürütülmektedir. Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarında temelde bitkilerde doku kültürü ve moleküler markör sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca farklı organizmalarda farklı genotoksik ajanların neden olduğu hasarların tespit edildiği moleküler tabanlı, kısa-zamanlı akut etkilerin ortaya konduğu genotoksik analizlerin gerçekleştirildiği biyomonitörleme çalışmaları da yürütülmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, farklı canlılarda çeşitli sinyal yolaklarını oluşturan elemanların tespitine dönük planlama ve çalışmalar ise devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında DNA hasarının yanı sıra DNA onarımı da belirlenebilmektedir. Ayrıca nano parçacıkların etkilerinin araştırıldığı in vitro hücre kültürü çalışmaları da yürütülmektedir.

Öğrencilere,  öğrenci laboratuvarları ve ders uygulamalarına ek olarak, öğretim elemanlarının farklı alanlardaki araştırma projelerinde staj yapma olanakları sağlanmaktadır.


Bu sayfa Biology tarafından en son 26.08.2019 11:21:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM