Hidrobiyoloji A.B.D.

Hidrobiyoloji deniz ve tatlısulardaki tüm yaşamsal süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Anabilim dalımızda 2 doçent ve 1 yardımcı doçent bulunmaktatır ve ekoloji, morfoloji ve fizyoloji gibi çeşitli alt disiplinlerde çalışmalar yürütülmektedir.

Yürüttüğümüz çalışmalarınmızın amacı çeşitli kimyasalların ve nanopartiküllerin sucul canlılardan özellikle balıklar üzerindeki çeşitli etki mekanizmalarının in vitro ve in vivo koşullarda ekotoksikolojik, genotoksik ve histopatolojik açıdan izlenmesidir. Ayrıca çeşitli iç ve dış paydaşlarla ileri moleküler düzeyde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

Araştırmalarımızda hem moleküler ve hem de temel teknikler kullanılarak çevresel kirleticilerin sucul canlılar üzerindeki etki mekanizmaları genomik, hücresel, histolojik ve sistem düzeylerinde incelenmektedir.. 


Bu sayfa Biology tarafından en son 26.08.2019 11:21:42 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM