Fen-Edebiyat FakültesiBiyoloji

Biyoloji

Hidrobiyoloji A.B.D.

Hidrobiyoloji deniz ve tatlısulardaki tüm yaşamsal süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Anabilim dalımızda 2 doçent ve 1 yardımcı doçent bulunmaktatır ve ekoloji, morfoloji ve fizyoloji gibi çeşitli alt disiplinlerde çalışmalar yürütülmektedir.

Yürüttüğümüz çalışmalarınmızın amacı çeşitli kimyasalların ve nanopartiküllerin sucul canlılardan özellikle balıklar üzerindeki çeşitli etki mekanizmalarının in vitro ve in vivo koşullarda ekotoksikolojik, genotoksik ve histopatolojik açıdan izlenmesidir. Ayrıca çeşitli iç ve dış paydaşlarla ileri moleküler düzeyde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

Araştırmalarımızda hem moleküler ve hem de temel teknikler kullanılarak çevresel kirleticilerin sucul canlılar üzerindeki etki mekanizmaları genomik, hücresel, histolojik ve sistem düzeylerinde incelenmektedir.. 

Bu sayfa Biyoloji tarafından en son 28.03.2019 21:28:54 tarihinde güncellenmiştir.