Botanik A.B.D.

“Bitkilerle ilgili konu” anlamına gelen botanik, biyolojik bilimlerin en esaslı ve önemli  dallarından birisidir. En eski bilimlerden birisi olmasının yanında,  araştırma objeleri olan bitkilerin, yaşadığımız çevrede çok geniş bir yer tutmaları ve insan hayatının, hemen her alanında mutlaka bir role sahip olmaları dolayısıyla, insanoğlu için, çok büyük bir öneme sahiptirler. Öyle ki;  sebze, meyve ve baharat olarak beslenmede çok büyük rol oynadıkları gibi, teneffüs ettiğimiz oksijen de bitkiler tarafından üretilir, masa yapımında kullandığımız ahşap da, bitkisel bir üründür. İlâç yapımında kullanılan maddelerin büyük bölümü de, yine bitkisel orijinlidir.

             Botanik, bitkilerin yapısını, fonksiyonlarını, gelişimini, çevre ile olan ilişkilerini, yeryüzündeki dağılımlarını, oluşturdukları sosyal toplulukları, farklı türlerini ve bu farklı türlerin özelliklerini, vs., herhangi bir pratik yarar gözetmeden inceler. Onun bulduğu, ortaya koyduğu bulgular ise, ziraat, ormancılık, eczacılık gibi uygulamalı bilimler tarafından, geniş çapta kullanılır. Her canlı gibi, bitkiler de doğar, gelişir, ürer ve ölür. Bunlar belki çoğu kimsenin dikkatini çekmez. Fakat, büyük bölümü, insan hayatına çeşitli şekillerde hizmet eden bitkilerin çeşitli olağanüstülüklerle dolu harikulâde hayatı da, tabiat ananın koynunda  hiç kesintisiz  ve  insanlarda hayret ve hayranlık uyandırarak sürüp gider. 

             Bölümümüzün Anabilim Dallarından birisi de, Botanik’tir. Bölümümüzde öğrenim gören öğrenciler, bu kapsamda, dört yıl boyunca, Bitki Anatomisi, Bitki Fizyolojisi,  Bitki Sistematiği, Bitki Embriyolojisi, Bitki Sosyolojisi gibi dersler almak suretiyle, bitkilerin dünyasını çeşitli açılardan tanımakta, bitki biyolojisi hakkında detaylı bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu derslerin çoğunun uygulama ve pratiğe yönelik laboratuarları da yapılmakta, bu suretle öğrenciler, almış oldukları teorik bilgileri, pratik çalışmalarla da destekleyerek, pekişmesini sağlamaktadırlar.

             Nihayet, Bitki Sistematiği, Bitki Sosyolojisi, Türkiye Florası gibi derslerde, öğrenciler arazi çalışmasına götürülerek,  doğal ortamlarında da bitkileri inceleyebilme imkânına sahip olmaktadırlar. Yine bu tip çalışmalara ışık tutabilmek için ise, bölümümüzde, kurutulmuş bitki örneklerinden meydana gelen koleksiyon olan ve 10.000’den fazla bitki örneğinin bulunduğu, Uluslar arası rumuzu MÜFE olan  herbaryumumuz da mevcuttur.

             Anabilim Dalımızda yukarıda zikredilmiş olan dersler ve  bunun yanında diğer  dersler ile lisans öğrenimi verilirken, bir yandan da, lisans üstü öğrenim verilmekte ve bu süreç sonunda da öğrenci, “bilim uzmanı-uzman biyolog” veya “bilim doktoru” ünvanı almaktadır.

             Mezuniyet sonrası iş imkânları olarak ise, temeli bitkisel araştırmalara dayanan ziraat, ormancılık, eczacılık, süs bitkileri üreticiliği, bitkisel ilâç hammaddeleri, tıbbî bitkiler vs. gibi çalışmalar yapan kuruluşlarda çalışabilme imkânına sahiptirler.

             Bir bilim dalı olmasının yanında, botanik, tam anlamı ile bir tutkudur. Bir kere bitkilerle şu ya da bu şekilde işi olan insan, artık onlardan kopamaz. Nitekim, botaniğe çok büyük katkı ve hizmetlerde bulunmuş olan bilim adamları, bu işe, botanik öğrenimi görmeden, amatör olarak başlamışlar, daha sonra, botanik içinde bilim dalları kuracak ve araştırma yöntemleri geliştirecek derecede   ilerlemişlerdir.

             Son söz olarak ise, kendisi aslen bir iktisatçı olan, bitkilerle ilgilenmeye amatör olarak başlayan, daha sonra, “Bitki Sosyolojisi” bilim dalını kuran, araştırma metodu geliştiren   Josias BRAUN-BLANQUET’nin, ölmeden önce söylemiş olduğu son sözlerini  zikredelim: “Her yıl ağaçlar yapraklandığında, her taraf  çiçeklerle bezendiğinde, beni hatırlayınız”.  

 

Botanik Öğrenci Laboratuvarımız

 


Bu sayfa Biology tarafından en son 26.08.2019 11:16:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM